Bára Málková
    zpěv, tamburína

Bára je ozdobou kapely a všichni Jullci ji platonicky milují. Duší rockerka, která má výcvik od svých pěti starších bratrů. Femme Fatale a Malvína z Bretaně. Po dvanácti letech pilného studia piana ji Jull Dajen pustli k tamburíně. Songy Jull Dajen zpívá v češtině, francouzštině, angličtině a krásně. Místo aby studovala hudbu, pustila se do politologie, když nehraje, opravuje české hrady a utíká do lesů a hor, spát.

    Bara Malkova
   vocal, tambourine

Bara is the charm of the band and all the Julls  love her platonic way. She´s got a rocker´s soul, trained by her five older brothers and by Femme Fatale and Malvina from Brittany. After twelve years of diligently studying the piano, Jull Dajen now lets her play the tambourine. With her lovely voice she interprets the Jull Dajen repertoire in Czech, French and English. These days, instead of studing music, she engages in politics.

    Bara Malkova
    chant, tambourín

Bara est le fleuron du groupe et tous les membres de JD en sont amoureux. Rockeuse dans l’âme, elle a été formée à la dure par es cinq frères plus âgés. Femme Fatale et Malvina de Bretagne. Après douze ans d’assiduité sans faille à ses études de piano, Jull Dajen l’autorise enfin à se mettre au tambourin. Elle interprète les chansons de Jull Dajen en tchèque, en français, en anglais et en ravissant l’auditoire. Au lieu d’étudier la musicologie, elle s’est lancée dans la politologie.